Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01723/2020
Első irat érkezett: 10/13/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.472/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tényállás megállapítás adóügyben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A személyesen eljáró indítványozó az Abtv. 26. § (1) bekezdés és 27. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve egyrészt az adóügyében hozott hatósági határozat felülvizsgálata tárgyában hozott ítélet (a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.307/2019/11. számú ítélete), valamint a perújítás tárgyában hozott bírósági döntések (a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.092/2020/5. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.472/2020/4. számú végzése), másrészt az ügyében alkalmazott jogszabályi rendelkezések közül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjának és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1)-(3) bekezdéseinek megsemmisítését.
Az indítványozó adóügyi eljárás ügyfele, aki egyrészt azt sérelmezi, hogy a NAV által folytatott hatósági eljárásban a kizárás iránti kérelme tárgyában a feladatökrrel rendelkező miniszter által vezetett minisztérium döntése ellen - felettes szerv vagy felügyelet hiányában - a fellebbezés a Ket. alapján kizárt volt, így a Kp. alapján bírósági felülvizsgálatra sem volt lehetősége, másrészt azt, hogy ügyében az adóhatóság becslés alapján állapította meg az adóalapját.
Mivel álláspontja szerint a NAV által az ügyében folytatott eljárás tisztességtelen volt, és az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésébe ütközött, amit a bíróság nem orvosolt, ezért sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt, jogorvoslathoz való joga..
.
Indítványozó:
    Szebellédi Ferenc
Támadott jogi aktus:
    a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés d) pont
    a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1)-(3) bekezdés

    a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.307/2019/11. számú ítélete, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.092/2020/5. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.472/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
15. cikk (1) bekezdés
15. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1723_2_2020_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_1723_2_2020_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
.







.
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative against the text in force between 12 June 2015 and 31 December 2018 of Section 34/A (2) of the Act CLXXXVII of 2011 on Vocational Training (normative budgetary support for public education)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.