Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00115/2021
Első irat érkezett: 01/25/2021
.
Az ügy tárgya: Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés (országos lista kampányköltség támogatás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett jogszabályi rendelkezés - melyet az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVII. törvény 68. §-a iktatott be 2021. január 21-i hatállyal - az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát állító pártok kampányköltségének differenciált finanszírozásáról rendelkezik. A támogatás mértéke attól függ, mennyi választókerületben állított jelöltet a párt.
Az indítványozó nagykorú magyar állampolgár, aki előadja, hogy álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezés következtében nem tudja szabadon gyakorolni az Alaptörvény XXXIII. cikk (1) bekezdésében foglalt választójogát azáltal, hogy a jogszabály diszkriminálja azokat a pártokat, melyek országos listát állítanak, de ugyanakkor nem állítanak egyéni jelöltet minden egyéni választókerületben. Nézete szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti az egyenlő választójog alapelvét, valamint az indítványozónak az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésében foglalt jogát a 2022. évi országgyűlési választásokon..
.
Indítványozó:
    Bárdi Györgyi Gabriella
Támadott jogi aktus:
    az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés
    egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVII. törvény 68. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIII. cikk (1) bekezdés
2. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_115_2_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_115_2_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_115_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_115_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.