Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00507/2021
Első irat érkezett: 03/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 3.Pkf.21.054/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fizetési meghagyás elleni perújítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 3.Pkf.21.054/2020/2. számú végzése és az Ózdi Járásbíróság 4.P.20.306/2020/20. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - mint II. rendű alperes - előadása szerint a végrehajtó kölcsönszerződésből eredő hagyatéki követelésre fizetési meghagyást bocsátott ki alperesek ellen, melyet az indítványozók nem vettek át, az "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza. Az indítványozó megismételt perújítási kérelmét az elsőfokú bíróság elutasította, hivatkozással arra, hogyha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, akkor azt kézbesítettnek kell tekinteni, és a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 15 nap alatt a kötelezett ellentmondással élhet. Figyelemmel arra, hogy az indítványozó nem élt ellentmondással a perújítás nem engedhető meg. A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú végzést, egyben a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet elutasította.
Álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és a törvényes bíróhoz való alapjoga sérült..
.
Támadott jogi aktus:
    Miskolci Törvényszék 3.Pkf.21.054/2020/2. számú végzése és az Ózdi Járásbíróság 4.P.20.306/2020/20. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_507_2021_inditvany.anonim.pdfIV_507_2021_inditvany.anonim.pdfIV_507_2_2021_inditvanykieg_kerelem.anonim.pdfIV_507_2_2021_inditvanykieg_kerelem.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.