Hungarian
Ügyszám:
.
III/00474/2021
Első irat érkezett: 02/26/2021
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 793. § (3) bekezdés "is" szövegrésze elleni bírói kezdeményezés (jogi képviselet terjedelme pótmagánvádas eljárásban)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A Nyíregyházi Törvényszék az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján - az előtte folyamatban lévő eljárás felfüggesztése mellett - kezdeményezte az Alkotmánybíróság egyedi normakontroll eljárását a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 793. § (3) bekezdés "is" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése érdekében. A bírói kezdeményezésben a hivatkozott szövegrész alapul fekvő ügyben való alkalmazásának kizárását is indítványozta.
Az indítványozó bíróság az előtte folyamatban lévő másodfokú eljárásban - az eljárási szabályok megtartásának felülbírálata körében - észlelte, hogy a magánlaksértés vétsége miatt indított pótmagánvádas eljárásban a vádindítványt kizárólag a pótmagánvádló jogi képviselője írta alá, a pótmagánvádló azonban nem. A Be. támadott rendelkezésének megfogalmazása szerint a vádindítványt a jogi képviselő is ellátja aláírásával, amiből nyelvtani értelmezéssel az következik, hogy azt a sértettnek is alá kell írnia, ennek hiányában pedig a vádindítványt a bíróságnak el kell utasítania.
Az egyedi normakontrollt kezdeményező bíróság szerint ez a szabály ellentétes a pótmagánvádas eljárásban előírt kötelező jogi képviselet tartalmával. Álláspontja szerint a Be. 61. § (1) bekezdése alapján a sértett jogi képviselője útján is előterjeszthetné a vádindítványát, miután az nem a képviseletet kizáró személyes közreműködési kötelezettségnek, hanem a vádképviselettel együtt járó eljárási cselekménynek tekintendő, ezt azonban a támadott rendelkezés megfogalmazása - nevezetesen az "is" kötőszó - kizárja. A kollízió a bíróság szerint jogértelmezéssel nem oldható fel, így az felveti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság részét képező jogbiztonság sérelmét..
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 793. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_474_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIII_474_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.