Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01261/2019
Első irat érkezett: 07/26/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.729/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartozás és járulékai megfizetése; önkormányzat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.20.729/2018/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat szennyvíz-elvezetés kiépítésére kötött fővállalkozói szerződést, a teljesítés során a vállalkozói díjba beleszámították az önkormányzat felé kiszámlázott közterület használati díjat is, majd a számlák utáni Áfa finanszírozás érdekében a vállalkozó kölcsönt nyújtott az indítványozónak. A vállalkozói díjat azonban az indítványozó nem tudta visszaigényelni, egyebek mellett azért, mert a leszámlázott és a vállalkozói díjba belefoglalt közterület használati díjnak nem volt jogalapja. A vállalkozó ugyanakkor felszámolás alá került, a felszámolás során a felszámoló az indítványozóval szembeni kölcsönköveteléseit 1 % értéken a perbeli felperesre engedményezte, aki keresetet nyújtott be a tartozás és járulékok megfizetésére. Az elsőfokú bíróság az indítványozót a tőke és járulékok megfizetésére kötelezte, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta és kötelezte az indítványozót felülvizsgálati eljárási költség megfizetésére.
Az indítványozó szerint az eljárás során sérült a jogállamiság részét képező jogbiztonság elve, a tisztességes eljáráshoz való alapjoga, valamint a jogszabályok bíróságok általi értelmezésének alaptörvényi követelménye. Nézete szerint a bíróságok jogszabályellenesen és a jogbiztonságot sértő módon marasztalták a késedelmi kamat tekintetében, eljárási szabálysértéseket vétettek, bizonyítási indítványaiknak nem adtak helyt, a tényállást nem tisztázták kellőképpen..
.
Indítványozó:
  Olasz Község Önkormányzat
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.VI.20.729/2018/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1261_4_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdfIV_1261_4_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .