Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00338/2021
Első irat érkezett: 02/12/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.38.400/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felszámolói névjegyzék megújításáról szóló pályázat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/09/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.III.38.400/2019/7. számú ítélete, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.K.31.331/2019/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítést kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó cég indítványában kifejti, hogy a jelen ügy kezdetét megelőzően is felszámolási és ahhoz kapcsolódó tevékenységgel foglalkozott. A Kormány 2012-ben pályázati felhívást tett közzé a felszámolói névjegyzék megújítására. A pályázaton az indítványozó is indult. A pályázatot azonban a határidő lejárta előtt nem sokkal visszavonták, és helyette újabb pályázatot írtak ki, melyen az indítványozó szintén pályázott, azonban pályázatával nem került be a felszámolói névjegyzékbe. Indítványozó a közigazgatási határozatot bíróság előtt megtámadta. A többször megismételt bírósági eljárások után a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.K.31.331/2019/9. számú ítéletében az indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő az ítélet ellen, a Kúria azonban Kfv.III.38.400/2019/7. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint vizsgálandó az a kérdés, hogy a névjegyzékbe vétel átalakítása valóban megfelelt-e a "fair balance" követelményének, illetőleg a jogszabályok és a jogalkalmazói gyakorlat együttesen tudta-e biztosítani azt, hogy az átalakítás alkotmányos garanciák mellett haladjon. Az indítványozó álláspontja szerint a közigazgatási hatóság és a bíróságok döntései sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogát, mert az engedély, melynek megszerzésére a pályázati eljárás irányult, olyan javakat testesít meg, melynek tulajdoni vonzata van, és a hatóságok az engedély megszerzése során nem garantálták a tisztességes eljárást. Az indítványozó szerint sérült az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, mert a pályázatban nem határoztak meg fix pontrendszert, valamint túl nagy jelentőséget tulajdonítottak szubjektív szempontoknak. Továbbá a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joga és (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való joga is sérelmet szenvedett, mert a bírósági eljárás nem szolgált valódi jogorvoslati eszközként, a fegyveregyenlőség követelménye kiüresedett, mert az eljáró bíróságok hiányosan indokolták meg döntéseiket, ezáltal a jogorvoslat előterjesztésekor az indítványozó ismeretei is hiányosak voltak a támadott döntéssel kapcsolatban, továbbá az eljárás bizonyos pontján a bíróság olyan bizonyítási terhet rótt az indítványozóra, melyet képtelenség lett volna teljesíteni. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.III.38.400/2019/7. számú ítélete, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.K.31.331/2019/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_338_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_338_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.