Hungarian
Ügyszám:
.
III/00384/2021
Első irat érkezett: 02/18/2021
.
Az ügy tárgya: A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/24/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, a folyamatban lévő per felfüggesztése mellett - a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: SZFE tv.) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 94. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazásának kizárását kérte a Fővárosi Törvényszék előtt 105.K.707.375/2020. számon folyamatban lévő perben.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a bíró előadta, hogy az SZFE tv. alapján a felperesi egyetem fenntartói jogát gyakorló alperesi alapítványt a Kormány hozta létre, felette az alapítói jogokat az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja, ő nevezi ki az alperes kuratóriumát, míg vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik. Az egyetemi autonómia megvalósulásához azonban nélkülözhetetlen, hogy a felsőoktatási intézmény a tudományos tevékenységgel közvetlenül összefüggő kérdésekben autonómiával rendelkezzen a végrehajtó hatalommal szemben. Az autonómia feltétele, hogy az intézmény független képviseleti szervvel rendelkezzen. Az intézményi autonómiához továbbá hozzátartozik a gazdálkodási autonómia is. Nem tekinthető alkotmányosnak az a törvényi szabályozás, amely az önkormányzás jogának kiüresedéséhez vezet, azaz a fenntartó számára az autonóm működést közvetlenül érintő jogosítványok adása, a túl széles körű felhatalmazás az intézményi autonómia megszűnését vonja maga után. A fentiek alapján a bíróság álláspontja szerint az SZFE tv. és az Nftv. 94. § (6) bekezdése ellentétes az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdésével.
A bíróság álláspontja szerint emellett az SZFE tv. tekintetében a törvény 2020. július 8-i kihirdetéséhez képest a következő napon történő hatályba léptetése, valamint a vagyonjuttatásokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a 2020. szeptember 1-i hatálybalépés nem tekinthető elegendő felkészülési időnek, mert a törvény érintett rendelkezései egy teljes intézményi modell- és fenntartóváltást írtak elő az egyetem működésében, mely ilyen rövid idő alatt a jogbiztonság sérelme nélkül nem megvalósítható. Az SZFE tv. ezért a bíróság álláspontja szerint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével is ellentétes..
.
Támadott jogi aktus:
    a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény
    a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
X. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_384_0_2021_indítvány.anonimpdf.pdfIII_384_0_2021_indítvány.anonimpdf.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_384_4_2021_IM_állásfog.anonim.pdfIII_384_4_2021_IM_állásfog.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.01 10:00:00 Teljes ülés
2021.06.08 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the Act LXXII of 2020 on the Foundation for Theatre and Film Arts, the transfer of assets for the Foundation for Theatre and Film Arts and the University of Theatre and Film Arts and Section the 94 (6) of the Act CCIV of 2011 on National Higher Education (university autonomy, freedom of academic life)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.