Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00158/2021
Első irat érkezett: 01/28/2021
.
Az ügy tárgya: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (9) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (korlátozási kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó települési önkormányzat - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30. § (9) bekezdése, valamint az Abtv. 27. §-a alapján a Kúria Kfv.III.37.016/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Két magánszemély megvételre ajánlották fel ingatlanukat az indítványozó önkormányzatnak az ingatlanra vonatkozó helyi építési korlátozásra tekintettel. Az önkormányzat határozatával úgy döntött, nem vásárolja meg azt. Ezt követően a tulajdonosok korlátozási kártalanítási kérelmet terjesztettek elő, melyet első ízben a kormányhivatal idő előttinek minősített, majd - az Étv.ben előírt egyéves határidő leteltét követően előterjesztett kérelemre - a kormányhivatal határozatával a kérelemnek helyt adott oly módon, hogy az ingatlant érintő önkormányzati szabályozásra figyelemmel kártalanítást és késedelmi kamatot állapított meg. A határozat felülvizsgálata iránt az indítványozó keresetet terjesztett elő.
Az elsőfokú bíróság az alperes hatóság határozatát megváltoztatta, és az alperesi beavatkozó (tulajdonostárs) korlátozási kártalanítás iránti kérelmét elutasította.
Az ítélet ellen az alperesi beavatkozó nyújtott be fellebbezést. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A jogerős ítélet ellen az alperesi beavatkozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria Kfv.III.37.016/2020/4. számú végzésével a jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre kiterjedő hatállyal hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalra utasította. A Kúria rögzítette, hogy az Étv. 30. § (9) bekezdésének második mondta egyértelmű rendelkezést tartalmaz, amikor megállapítja, hogy az ingatlan megvételének követelése a kártalanítási kérelem benyújtásának minősül, és az egyéves határidőt - az alsóbb fokú bíróságok álláspontjától eltérően - ezen időponttól kell számítani.
Az indítványozó álláspontja szerint az Étv. 30. § (9) bekezdése sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert azonosítja a - kizárólag a tulajdonos által előterjeszthető - vételi ajánlatot, valamint egy, a tulajdon sérelmére okozott kár, vagyoni hátrány, értékcsökkenés megtérítésére irányuló - akár tulajdonos, akár haszonélvező által benyújtható - kártalanítási igényt.
Az indítványozó szerint a Kúria végzésében foglalt, a korlátozási kártalanítási igény tulajdoni igényként való értelmezése önkényes jogértelmezés és sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot..
.
Indítványozó:
    Budaörs Város Önkormányzata
Támadott jogi aktus:
    az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (9) bekezdés
    Kúria Kfv.III.37.016/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
N) cikk (1) bekezdés
N) cikk (2) bekezdés
N) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk
38. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_158_1_2021_indkieg.anonimizalt.pdfIV_158_1_2021_indkieg.anonimizalt.pdfIV_158_0_2021_indítvány.anonimizalt.pdfIV_158_0_2021_indítvány.anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_158_4_2021_Amicus_Miniszerelnökseg.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.