Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01852/2019
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01853/2019, IV/01854/2019, IV/01855/2019, IV/01879/2019, IV/01888/2019,
.
Első irat érkezett: 11/19/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó bírói szolgálati jogviszonyban áll, munkáltatója a perbeli alperes. Az indítványozó kereseti kérelmében azt kérte, hogy a bíróság állapítsa meg a bírói szolgálati idejének kezdő időpontja 2004. január 1. napja, továbbá kötelezze az alperest 2015. december 1-től felmerült illetmény-különbözet megfizetésére. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó szolgálati idejének kezdő időpontja 2004. április 1. napja és kötelezte az alperest az illetménykülönbözet megfizetésére. A másodfokú bíróság a szolgálati idő kezdő időpontját módosította, ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős döntést hatályon kívül helyezte és az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó különböző jogcímeken több kereseti kérelmet tartalmazó keresetet terjesztett elő a rendes bíróság elé, amelyek közül kizárólag egy került érdemben jogerős elbírálásra, a további kereseti kérelmek érdemi elbírálására nem került sor, így álláspontja szerint megvonták tőle a tisztességes eljáráshoz való jogot, a bírósághoz való jogot, illetve miután ezt a Kúria ítélete eredményezte, az indítványozó jogorvoslathoz való joga is sérült..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1852_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1852_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Mfv.II.10.475/2018/19 of the Curia (period of judicial service)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.