Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01659/2020
Első irat érkezett: 10/01/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.684/2020/2. számú végzése végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.III.684/2020/2. számú végzése, a Győri Törvényszék Bpkf.597/2019/3. számú végzése és a Győri Törvényszék Bv.520/2019/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt terjesztett elő kártalanítási kérelmet. Az ügye elhúzódása miatt az alapvető jogok biztosához is fordult. Az elsőfokú bíróság 55 napra alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítást állapított meg, a további kérelme vonatkozásában az ügyészség indítványát vette alapul, és a mozgástér biztosításának hiánya miatt az indítványozó további kérelmét egyéb törvényes útra utasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta és 86 napra állapított meg kártalanítást, amely összegből gyermektartásdíj és három sértett részére járó pénzösszeg kifizetésre került. A Kúria a felülvizsgálati indítványt elutasította, hivatkozással arra, hogy törvényi lehetőség nincsen rá.
Az indítványozó álláspontja szerint tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz, emberi méltósághoz való alapjogát sértik a bírósági döntések. Az eljáró bíróságok az Alkotmánybíróság határozatait és az átmeneti rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva a Bv.tv. 10/A. § (4) bekezdése és 436. § (10) bekezdés a) pontja és (11) bekezdés alkalmazásával olyan körülményt értékeltek a terhére, melyeket 2017. január 1. napját megelőzően nem ismerhetett. A bíróságok eljárása a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, a jogállamiságot pedig teljesen kiürítik azzal, hogy a jogszabály értelmétől eltérnek..
.
Indítványozó:
    Tóth János
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Bfv.III.684/2020/2. számú végzése, a Győri Törvényszék Bpkf.597/2019/3. számú végzése és a Győri Törvényszék Bv.520/2019/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1659_9_2020_indkieg.animizálás.pdfIV_1659_9_2020_indkieg.animizálás.pdfIV_1659_2_2020_indítvány.anonim.pdfIV_1659_2_2020_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.