Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00287/2021
Első irat érkezett: 02/09/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó politikai párt az Abtv. 27. szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Indítványában előadja, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsánál eljárást kezdeményezett egy médiaszolgáltató ellen annak egyik műsorszáma kapcsán, amely álláspontja szerint megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. A hatóság az indítványozó kérelmét elutasította, e határozat felülvizsgálata érdekében az indítványozó közigazgatási pert kezdeményezett. Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adva a határozatot megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra kötelezte, a másodfokon eljáró Kúria azonban az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és az indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó e másodfokú ítélet alaptörvény-ellenességét állítja, mivel álláspontja szerint a Kúria téves jogértelmezése és jogalkalmazása egyrészt megsértette a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, másrészt nem biztosította a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit, és nem védte a sajtó szabadságát és sokszínűségét..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_287_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_287_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria kiegyensúlyozottsági kötelezettség
megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata tárgyú ítélete
alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó párt
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsánál eljárást kezdeményezett
egy médiaszolgáltató ellen annak egyik műsorszáma kapcsán, amely álláspontja
szerint megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. A hatóság az
indítványozó kérelmét elutasította; az elutasító határozat felülvizsgálata
érdekében az indítványozó közigazgatási pert kezdeményezett. Az elsőfokú
bíróság a keresetnek helyt adva a határozatot megsemmisítette, és a hatóságot
új eljárásra kötelezte, a másodfokon eljáró Kúria azonban az elsőfokú ítéletet
megváltoztatta, és az indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó
alkotmányjogi panaszában a kúriai ítélet alaptörvény-ellenességét állította,
mivel álláspontja szerint a bíróság téves jogértelmezése és jogalkalmazása
megsértette a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, nem biztosította a
demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás
feltételeit, és nem védte a sajtó szabadságát és sokszínűségét. Az
Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a kérdéses műsorban ugyan
valóban nem ismertették részletesen az ellentétes álláspontot, ugyanakkor a
műsorban szereplő riportalanyok érveléséből, az általuk tett utalásokból, és a
műsorban is ismertetett ügyben hozott ítélet rendelkező részéről is kiderült,
hogy mely lényeges ponton tér el a két álláspont egymástól. Emellett azt is
figyelembe kellett venni, hogy az ügy ismertetésének több előzménye volt (az
érintett műsorszolgáltató csatornáin is), amelyek alapján a műsort megtekintők
tisztában lehettek azzal, hogy mi az ellentétes álláspont lényege. Az
Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a szerkesztői szabadságnak nem lehet
parttalan korlátja a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. A testület az
indítvánnyal kapcsolatban arra a következtetésre jutott, hogy a Kúria ítélete
figyelembe vette vonatkozó alkotmányos szempontokat, így a konkrét műsor
tekintetében hozott döntése nem ellentétes az Alaptörvény rendelkezéseivel,
ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.08 10:00:00 Teljes ülés
2021.06.01 10:00:00 Teljes ülés
2021.06.22 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_287_2021.pdfSz_IV_287_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Kf.VI.39.667/2020/6 of the Curia (review of the decision taken in the subject-matter of balancing obligation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.