Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00061/2018
Első irat érkezett: 01/15/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/16/2018
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/11/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete indokolásának [86]-[89] bekezdésének és ezzel összhangban a rendelkező rész "Egyebekben a jogerős ítéletet - az indokolás módosításával - hatályában fenntartja" mondatának "- az indokolás módosításával -" fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Amennyiben a "mozaikos" megsemmisítésre nincs lehetőség, csak a teljes bírói döntés megsemmisítésére, akkor ebben az esetben azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy utasítsa a Kúriát, hogy a Pp. 361. § c) pontja alapján rendelje el a felülvizsgálati kérelmek tárgyában új határozat hozatalát azzal a megkötéssel, hogy az új határozat hozatala során kizárólag a büntetőeljárás keretében foganatosított házkutatás keretében lefoglalt e-mail levelezések adóigazgatási eljárásban történő felhasználhatóságával kapcsolatban térhet a Kúria döntésében foglaltaktól oly módon, hogy az Alaptörvénnyel, az EUB ítélettel, a Chartával és az EJEE-vel összhangban álló elsőfokú ítélet indokolását e tekintetben is hatályában fenntartja.
Az indítványozó hangsúlyozottan kiemeli, hogy az elsőfokú döntés (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.30.197/2016/19. számú ítélete) megsemmisítését nem kéri.
Az indítványozóval szemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le az adóhatóság. Az első- és másodfokú eljárása során adóhiányt állapított meg, adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki. Az adóhatóságok határozatai túlnyomó részben a NAV Bűnügyi Igazgatósága, mint nyomozó hatóság által ismeretlen tettes ellen folytatott büntetőeljárásban titkos infomárciógyűjtés valamint házkutatás keretében foganatosított lefoglalás keretében gyűjtött bizonyítékokon alapult. Az indítványozó sérelmezi, hogy az adóhatóság a büntetőeljárásban keletkezett bizonyítékoknak sokkal szélesebb köréhez fért hozzá, mint amit végül az indítványozó is megismerhetett, akinak nem volt lehetősége teljeskörű betekintést nyerni a nyomozási anyagokba. Az indítványozó keresetet nyújtott be, a bíróság előzetes döntéshozatal keretében az Európai Unió Bíróságához (EUB) fordult. Az EUB ítéletében érdemben vizsgálta a feltett kérdéseket és lényeges megállapítást tett különösen a büntetőeljárásban titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok adóigazgatási eljárásban történő felhasználhatóságával kapcsolatban. A bíróság ítéletét döntően az EUB ítélettel összhangban hozta meg, az adóhatósági határozatot hatályon kívül helyezte és az elsőfokú adóhatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.
A felülvizsgálati eljárás során a Kúria az EUB ítélettel és az Alaptörvénnyel összhangban álló elsőfokú ítélet indokolásának megváltoztatatta. A Kúria ítélete a házkutatás keretében lefoglalt e-mail-ek adóhatósági eljárásban való felhasználhatóságára vonatkozó megállapítása és indokolása nem felel meg az előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel megkeresett EUB ítéletében folgaltaknak. A sérelmezett döntés így sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz és a magán-és családi élet tiszteletben tartásához való jogát, valamint az Alaptörvény alapjog-korlátozási tesztet rögzítő I. cikk (3) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_61_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_61_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.11.13 9:00:00 1. öttagú tanács
  2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
  2021.05.11 10:00:00 Teljes ülés
  2021.06.01 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.I.35.594/2016/24 of the Curia (using in a tax authority procedure evidence collected by way of secret information-gathering)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .