Hungarian
Ügyszám:
.
III/00521/2021
Első irat érkezett: 03/03/2021
.
Az ügy tárgya: A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 23. § d) pontja elleni bírói kezdeményezés (lakásbérleti jog folytatása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/03/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján - a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (NET tv.) 23. § d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását, megsemmisítését és alkalmazási tilalom kimondását kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó bíró előtt folyamatban lévő eljárásban a tulajdonos lakásában élt unokája, az unoka élettársa és két közös kiskorú gyermekük. Az ingatlan tulajdonjogát a Magyar állam nevében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. adásvételi szerződéssel szerezte meg, a korábbi tulajdonossal (továbbiakban: bérlő) lakásbérleti szerződést kötött határozott időre, a szerződés alapján a bérlővel jogszerűen együtt lakó személy a bérlő unokája és annak élettársa (I. és II. rendű alperesek). A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a fenti személyek bérlővel való együttlakásához hozzájárult. A lakásbérleti szerződés még a bérlő halála előtt határozatlan időtartamúvá alakult. A bérlő halálát követően a Magyar Állam keresetet nyújtott be a bírósághoz, amelyben azt kérte, hogy a bíróság kötelezze az alpereseket az ingatlan kiürítésére, az ingatlan elhagyására és bocsássák azt a felperes kizárólagos rendelkezésére.
A sérelmezett jogszabályi rendelkezés alapján a bérlő halála esetén a lakásbérleti jog folytatására a bérlő unokája nem jogosult. Ugyanakkor a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 23. § (2) bekezdése és 32. § (2) bekezdése értelmében önkormányzati lakásba a bérlő gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja, önkormányzati lakás esetén az, akit a bérbeadó hozzájárulása nélkül e törvény alapján a bérlő a lakásba fogadhat, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha őt a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a jogalkotó akarata a túlélő családtagok lakhatásának védelme és a jogviszony folytatása, a NET tv. nem számolt azzal a helyzettel, ha a gyermek elhalálozása okán annak gyermeke lép be a jogviszonyba. A NET tv. és a Lakástörvény között indokolatlan különbség van továbbá az állami és önkormányzati vagyon között a bérleti jog folytatása tekintetében, amennyiben a NET tv. az örökösi pozícióban lévő unokát kizárja a bérleti jog folytatásából. A sérelmezett jogszabályi rendelkezés jogalkotói alkalmazása azt jelentené, hogy az alperesek és kiskorú gyermekük az utcára kerülnének. Mindez az Alaptörvény XXII. cikk sérelmét okozza..
.
Indítványozó:
    Budai Központi Kerületi Bíróság
Támadott jogi aktus:
    a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 23. § d) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXII. cikk (1) bekezdés
XXII. cikk (2) bekezdés
XXII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_521_2_2021_indkieg_anonim.pdfIII_521_2_2021_indkieg_anonim.pdfIII_521_0_2021_initvany_anonim.pdfIII_521_0_2021_initvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.