Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00598/2020
Első irat érkezett: 03/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Gyulai Törvényszék 14.Bf.21/2019/29. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog, szexuális erőszak bűntette)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Gyulai Törvényszék 14.Bf.21/2019/29. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót a Békési Járásbíróság elsőfokú ítéletével bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében és gyermekpornográfia bűntettében, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. Az indítványozó álláspontja szerint a II. fokon eljáró bíróság nem volt törvényesen megalakítva, ugyanis az eljáró bíró az Ügyelosztási rend szerint fellebbviteli ügyek elbírálására beosztott és kirendelt bírók között nem szerepel, csak az I. fokú ügyek tekintetében van feljogosítva a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények tárgyalására. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szó 2011. évi CLXI. tv. (a továbbiakban: Bszi.) 8. § (1) bekezdése alapján senki sem vonható el törvényes bírájától. A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése szerint a Bszi. 9. § (1) bekezdése alapján a bíróság elnöke minden év december 10. napjáig a következő tárgyévre vonatkozóan ügyelosztási rendet határoz meg. A fenti garanciális szabályok biztosítják, hogy az ügyek elosztása és tárgyalás előre meghatározott elvek mentén, kiszámíthatóan és átláthatóan történjen, abban szubjektív döntések nem játszanak szerepet. A II. fokon eljáró bíró a tanács elnökeként nem járhatott volna el, így súlyosan sérült az indítványozónak az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való joga, továbbá az Egyezmény 6. cikk 1. pontja. A tisztességes eljáráshoz való jogát sértette továbbá az eljárás során közel 8 hónapos inaktív időszak, és a büntetés kiszabásához szükséges indokolás hiánya..
.
Támadott jogi aktus:
    Gyulai Törvényszék 14.Bf.21/2019/29. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_598_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_598_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.