Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02068/2020
Első irat érkezett: 12/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 2.Pf.20.270/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog rendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Járásbíróság 22.P.21.188/2017/262. számú ítélete és a Pécsi Törvényszék 2.Pf.20.270/2020/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránt indított perében az elsőfokú bíróság a felügyeleti jogok kizárólagos gyakorlására az indítványozó volt házastársát jogosította fel, az indítványozó számára pedig kizárólag felügyelt kapcsolattartást biztosított. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet lényegében helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok nem értékelték a per során előkerült hangfelvételt, amely alapján bizonyítható volt, hogy a volt házastárs az indítványozó ellen neveli a gyermeket, továbbá sérelmezi, hogy a kapcsolattartás kérdésében jogellenesen, a hatályos szabályozás ellenére döntöttek a felügyelt kapcsolattartásról, holott - ahogyan azt a jogerős ítélet is elismeri - sem a gyermeket veszélyeztető körülmény, sem az indítványozónak felróható magatartás nem volt megállapítható. Következésképpen, a bizonyítékok és a hatályos jog rendelkezéseinek mellőzésével hozott döntés sérti a magán- és családi élethez, valamint a tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pécsi Járásbíróság 22.P.21.188/2017/262. számú ítélete és a Pécsi Törvényszék 2.Pf.20.270/2020/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2068_8_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_2068_8_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_2068_4_2020_indkieg_anonim.pdfIV_2068_4_2020_indkieg_anonim.pdfIV_2068_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_2068_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.