Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00607/2019
Első irat érkezett: 04/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/02/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése és a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.30/2018/9/II. számú végzése, − az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján − a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó törvényben garantált illetménye megfizetése ügyében indított munkaügyi pert munkáltatójával szemben. Az elsőfokú bíróság az indítványozó személyes megjelenése ellenére, a jogi képviselő távollétére hivatkozással permegszüntető végzést hozott, melyet a másodfokú bíróság hatályában fenntartott. Ezt követően az indítványozónak - elévülés okán - már csak rövidebb időszakra vonatkozóan volt lehetősége jogérvényesítésre. Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett döntések, illetve a Pp. hivatkozott rendelkezése az Alaptörvény követelményeibe ütköznek, (XIII. cikk (1) bekezdéseben foglalt tulajdonhoz való jog, a XXIV. cikk (1) bekezdéseben foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jog, valamint a XVIII. cikk (1) és (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jog), ezért alkotmányellenesek. A permegszüntetés által a tisztességes bírósági eljáráshoz, a jogorvoslathoz és a tulajdonhoz való joga sérült az indítványozónak, mindezeken felül még anyagi hátrány is érte, mivel a keresetindítás és permegszüntetés közti időszakra vonatkozó anyagi igény érvényesítésétől az elévülés következtésben elesett. .
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdés
  A Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.30/2018/9/II. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_607_3_2019_ind_kieg.anonim.pdfIV_607_3_2019_ind_kieg.anonim.pdfIV_607_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_607_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .