Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00648/2021
Első irat érkezett: 03/19/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 117.Pf.634.111/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 15.P.IV.20.686/2020/11. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.634.111/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A felperes megbízási díj megfizetése iránt indított pert az indítványozó mint alperes ellen. Az első fokon eljáró bíróság a felperes keresetének helyt adott, az indítványozót megbízási díj és kamatai megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok megsértették az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a bíróságok objektíve ellehetetlenítették a bizonyítást az indítványozó számára. A bíróságok mellőzték ugyanis az indítványozó bizonyítási indítványát, nem került sor a tanú meghallgatására, valamint elmulasztották az ügy legfontosabb ténybeli kérdésének tisztázását, nevezetesen a követelés alapjául szolgáló jogügylet ajánlati tartalmának elfogadását..
.
Támadott jogi aktus:
    Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 15.P.IV.20.686/2020/11. számú ítélete
    Fővárosi Törvényszék 117.Pf.634.111/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_648_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_648_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.