Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00067/2021
Első irat érkezett: 01/14/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.38.415/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (termőföld hasznosítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/15/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.III.38.415/2019/9. számú ítélete és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.713/2019/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó bányászattal foglalkozó vállalkozás kérelmet terjesztett elő az illetékes hatóságnál, hogy a a bányászati jogosultságába tartozó bányatelek területén engedélyezze földrészletek más célú hasznosítását bányászati tevékenység céljából. Az elsőfokú hatóság a kérelmet elutasította arra hivatkozva, hogy az érintett földterületek az átlagosnál jobb minőségűek, ezért a termőföld végleges más célú hasznosítása nem engedélyezhető. Az indítványozó fellebbezett, azonban a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát helybenhagyta. Az indítványozó közigazgatási pert indított a hatósági határozatokkal szemben, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azonban 1.K.27.713/2019/6. számú ítéletével a keresetet elutasította. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet is előterjesztett. A Kúria Kfv.III.38.415/2019/9. számú ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok döntéseikkel megsértették az indítványozó tulajdonhoz való jogát, ugyanis a jogszabályok Alaptörvény-ellenes értelmezésével olyan helyzetet teremtettek, hogy az indítványozót megfosztották tulajdonhoz való joga gyakorlásától, és kártalanítást sem fizettek ennek ellensúlyozására..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.III.38.415/2019/9. számú ítélete, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.713/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_67_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_67_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.