Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01399/2019
Első irat érkezett: 09/02/2019
.
Az ügy tárgya: A kutatás, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése, 10. §-a, valamint a 35. §-a, abba foglaltan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kutatóintézeti hálózat működtetése, tulajdonhoz való jog sérelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/18/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
12/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a kutatás,
fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény (Módtv.) 3. § (3) bekezdése, 10. §-a, valamint a 35. §-a, abba foglaltan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) 46. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Módtv. 3. § (3) bekezdésével módosította a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (Akadémiai törvény) 3. § (1a) bekezdését, amely szerint az Akadémia feladata a KFItv. 42/B. § (5) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében és 2. mellékletében meghatározottak szerinti főhivatású kutatóhálózat elhelyezését, valamint a kutatóintézeti hálózat működtetését szolgáló, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában és ezen kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemek használati jogának a KFTItv.-ben meghatározottak szerinti biztosítása. A KFItv. 46. § (1) bekezdése szerint eltérő megállapodás hiányában a 2. melléklet szerinti központi költségvetési szervek elhelyezését, valamint a kutatóintézeti hálózat működtetését szolgáló, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában és ezen kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemeknek ingyenes használatba bocsátását a Magyar Tudományos Akadémia biztosítja.
Az indítványozó Magyar Tudományos Akadémia (MTA) előadta, hogy az MTA tulajdonjoga alkotmányosan védett tulajdon, amely ugyanúgy célvagyon, mint a Magyar Művészeti Akadémia vagy az egyházak szintén jelentős részben az állam által átadott elemekből származó vagyona. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a tulajdonjog alkotmányos védelme a megszerzett tulajdont védi, az MTA szerzéséhez pedig az előbbiek szerint kétség nem fér.
Az indítványozó álláspontja szerint a Magyar Tudományos Akadémia saját vagyonának ingyenes használatba adása, mint közfeladat sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát.
Az indítványozó előadta továbbá, hogy a Magyar Tudományos Akadémia csakis a kutatóhálózattal együtt értendő, ennek fennmaradását biztosítja az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdése: az Alaptörvényben védett tudományos szabadsága egyedül a tudományos munkának (a kutatásnak) van, ez pedig a Módtv. alapján nem tartozik a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai közé. Az indítványozó állápontja szerint a Magyar tudományos Akadémia Alaptörvényben biztosított védelme feltétlenül magába foglalja az akadémiai kutatóhálózat fennmaradását. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos kutatási tevékenységtől mint közfeladattól való megfosztása ezért alkotmányellenes.
A Módtv. 10. §-a, amely szerint hatályát veszti az Akadémiai törvény minden, az akadémiai (köztestületi) kutatóhálózatról szóló rendelkezése, sérti az Alaptörvény X. cikk (2) és (3) bekezdését..
.
Indítványozó:
  Magyar Tudományos Akadémia
Támadott jogi aktus:
  a kutatás
  fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés, 10. §, 35. §
  a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
X. cikk
XIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1399_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1399_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.12.15 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against Section 3 (3), Section 10, Section 35 of the Act LXVIII of 2019 on the amendment of certain Acts necessary for the reform of the institutional structure and the financing of the system for research, development and innovation, incorporating Section 46 (1) of the Act LXXVI of 2014 on scientific research, development and innovation (operating the network of research institutes, violation of the right to property)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .