Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00559/2021
Első irat érkezett: 03/08/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.154/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (érdemtelenség megállapítása; öröklési ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 1.P.22.158/2016/109. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.291/2019/6. számú ítélete és a Kúria Pfv.I.20.154/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - az örökhagyó fia, perbeli felperes - érdemtelenség megállapítása iránt nyújtott be keresetet az örökhagyó túlélő felesége - alperes - ellen. Álláspontja szerint az alperes az örökhagyó végakarata érvényesítésének meghiúsítására törekedett: a hagyaték létét eltitkolta, akként nyilatkozott, hogy rajta kívül más örökös nincs, az örökhagyó után maradt ingó vagyonról felhívás ellenére sem volt hajlandó adatott szolgáltatni, valamint a a haláleset bekövetkeztét is elősegítette azáltal, hogy az otthoni ápolás után az infúzió beadását meg akarta tagadni. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Egységes volt a bíróságok álláspontja abban, hogy az érdemtelenség megállapítására a töretlen bírói gyakorlat, valamint - az 1/2014. PJE határozatban irányadónak tekintendőként fel nem sorolt - PK 83. számú állásfoglalás alapján az érdemtelenség szempontjából kizárólag a hagyaték megnyiltát megelőző, az örökhagyó életében tanúsított magatartás vehető figyelembe.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírói gyakorlat a törvény ellenében való jogértelmezés útján alakult ki. Nézete szerint a végakarat érvényesítésének megakadályozása (végakarat eltitkolása, letagadása, megsemmisítése) tipikusan olyan magatartás, amelyre az esetek döntő többségében az örökhagyó halála után kerül sor, azáltal, hogy a jelenleg bírói gyakorlat - a törvény szövegéből le nem vezethető módon - ezeket nem fogadja el érdemtelenségi magatartásként azt eredményezi, hogy azok jogkövetkezmény, szankció nélkül maradnak. A helyes jogértelmezés mellett a fenti magatartásokat a Ptk. 7:6. § (1) bekezdése szerinti védelmi körbe kellene vonni. A contra legem jogértelmezés alapján kialakult bírói gyakorlatra hivatkozással hozott döntések sértik a tisztességes eljáráshoz, valamint a tulajdonhoz fűződő alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Szegedi Törvényszék 1.P.22.158/2016/109. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.291/2019/6. számú ítélete ésa Kúria Pfv.I.20.154/2020/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_559_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_559_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.