Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01931/2020
Első irat érkezett: 11/17/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VII.21.621/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási szerződés azonnali hatályú felmondása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VII.21.621/2019/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó engedményezési szerződés alapján kártérítés iránt indított pert az alperes vállalkozás ellen. Az indítványozó jogelődje - egy ügyvédi iroda - tartós ügyvédi megbízási szerződést kötött az alperes vállalkozással, melyben korlátozták a felmondás jogát. Az alperes később súlyos bizalomvesztésre hivatkozva azonnali hatállyal felmondta a szerződést, a felperes azonban ezt nem fogadta el, azt rendes felmondásként értékelte, arra hivatkozva, hogy az nem valós, világos, illetve okszerű, és ezért kártérítési keresetet nyújtott be az elmaradt ügyvédi megbízási díj, a késedelmi kamatok és elmaradt haszon, mint kártérítés megfizetésére. Az elsőfokon eljáró XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ítéletében a keresetet részben alaposnak találta. A felek fellebbezése útján eljáró Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság az alperes által a felperesnek fizetendő összeget leszállította, egyébként az ítéletet a releváns részekben helybenhagyta. Az alperes által kérelmezett felülvizsgálati eljárásban a Kúria Pfv.VII.21.621/2019/3. számú ítéletében a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét e körben megváltoztatta, és az indítványozó keresetét teljes egészében elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogait, mert a bizonyítékokat nem megfelelően mérlegelte, iratellenesen jutott arra a következtetésre, hogy az alperes jogszerűen mondta fel a szerződést azonnali hatállyal..
.
Indítványozó:
    Dr. Koller Mihály Dávid
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.VII.21.621/2019/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1931_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1931_2_2020_Indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.