Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02022/2019
Első irat érkezett: 12/18/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező elektronikus kapcsolattartás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/13/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az elsőfokú bíróság útján előterjesztett Abtv. 27. § bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 22.K.700.494/2018/3. számú végzése és a Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A panasz benyújtásának előzményeként az ügyvédként működő felperes a Budapesti Ügyvédi Kamara ellen indított közigazgatási pert. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék a keresetlevelet visszautasította, mivel azt a felperes nem elektronikus úton nyújtotta be. A végzés ellen az indítványozó - papíralapú - fellebbezést nyújtott be a Kúriához, mivel álláspontja szerint saját ügyében járt el, jogi képviselőnek adott meghatalmazást nem csatolt, így rá a kötelező jogi képviselet keretében előírt, elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik. A papíron benyújtott fellebbezést a Kúria visszautasította, indokolásában kifejtve, hogy a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében eljárhat, ez azonban nem mentesíti őt az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettség alól, amely a kötelező jogi képviselethez kapcsolódik.
Az indítványozó a támadott bírói döntések, és az azokban alkalmazott támadott jogszabályi rendelkezések kapcsán több alapvető jogának sérelmét, nevezetesen az Alaptörvény I. cikk, II. cikk, IV. cikk (1) bekezdés, VII. cikk (1) bekezdés és XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdés megsértését állítja..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék 22.K.700.494/2018/3. számú végzése és a Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
V. cikk
VII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2022_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_2022_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Kpkf.VI.37.805/2018/2 of the Curia (mandatory electronic contacting)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .