Hungarian
Ügyszám:
.
III/00950/2021
Első irat érkezett: 04/27/2021
.
Az ügy tárgya: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 13/A. §-a elleni egyedi normakontroll (hulladékégetői kapacitás növelésének korlátozása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, az előtte folyó peres eljárás felfüggesztése mellett Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó bíró előtt egységes környezethasználati engedéllyel kapcsolatos közigazgatási jogvita miatt indult közigazgatási perben a perbeli felperes önkormányzat az alperes hatóság határozatának - az elsőfokú határozatra kiterjedő - megváltoztatását kérte akként, hogy a bíróság az önkormányzat területén működő hulladékégető kapacitásnövelés iránti kérelmét utasítsa el. A felperes álláspontja szerint az alperes határozata jogszabálysértő, mert azt eredményezi, hogy a kapacitás bővítésre Győr város szabályozási terve és építési szabályzata (GYÉSZ) rendelkezéseivel ellentétesen, jogszabályba ütköző módon kerülhet sor.
A bíróság az eljárást felfüggesztette, és indítványozta a Kúria önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárását. Ennek eredményeként a Kúria megállapította, hogy törvénysértő a GYÉSZ és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet 103. §-ának 03965 övezeti sorszámmal jelölt előírása, ezért azt megsemmisítette. A Kúria határozatában megjegyezte, hogy a hulladékégetői kapacitás növelését az önkormányzat legitim célból, például környezetvédelmi rendeletalkotással korlátozhatja.
Ezt követően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése meghozta a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (Rendelet) módosításáról szóló 7/2021. (II. 16.) számú önkormányzati rendeletet (Mód. Rendelet). A Rendelet - Mód. Rendelet 1. §-a által beiktatott - 4/A. § rögzíti, hogy különleges övezetben az engedélyezhető hulladékégetési feldolgozás kapacitás legfeljebb 8000 tonna/év. A Rendelet - Mód. Rendelet 2. §-ával módosított - 13/A. §-a rögzíti, hogy a Mód. Rendelet hatályba lépésének napján folyamatban lévő bírósági és hatósági eljárás során a Mód. Rendelettel módosított 4/A. §-a alkalmazandó.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a Rendelet 13/A. §-a a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik, ezért sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság elvét..
.
Indítványozó:
    Győri Törvényszék
Támadott jogi aktus:
    Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 13/A. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_950_2021_indítvány_anonim.pdfIII_950_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.