Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01409/2020
Első irat érkezett: 08/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kuruzslás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/07/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
01/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett norma szerint aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A pszichoterápia fogalmát az Eütv. 103. §-a határozza meg.
Az indítványozó előadta, hogy bár munkássága szakmai körökben elismert, az általa végzett művészetterápiás tevékenység - a fogalom meghatározatlansága miatt - feltehetőleg a "pszichoterápiás gyakorlat" körébe sorolható, azonban az indítványozó nem felel meg az Eütv. szerinti definíciónak (vagyis nem a pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy szakpszichológus, aki önállóan végezheti e tevékenységet), ezért lehetséges, hogy eddigi munkájának folytatása a Btk. által szabadságvesztéssel büntetendő.
Az indítványozó álláspontja szerint a kuruzslás norma szerinti definíciója sérti az munka és foglalkozás szabad megválasztásához való jogát, a vállalkozáshoz való jogát, valamint a jogállamiság részének tekintett normavilágosság követelményét..
.
Indítványozó:
    Németh László
Támadott jogi aktus:
    a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1409_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1409_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1409_4_2020_amicusIM.pdfIV_1409_4_2020_amicusIM.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.01.19 14:00:00 3. öttagú tanács
2021.06.08 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 187 (1) b) of the Act C of 2012 on the Criminal Code (charlatanry)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.