Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00211/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.611/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok kiadása iránti kereset előterjesztésének határideje)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 69.P.21.050/2020/2. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.611/2020/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó közérdekű adatok megismerése iránti igényt nyújtott be az adatkezelőhöz. Az adatkezelő a kérelmet - a törvényes határidőn túl megküldött válaszlevelében - elutasította. Az indítványozó az elutasítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az Infotv. alapján közérdekű adatok kiadása iránti keresetet terjesztett elő a bírósághoz.
Az elsőfokú bíróság végzésével az eljárást hivatalból megszüntette. Megállapította, hogy a felperes a keresetlevelet elkésetten terjesztette elő, mivel azt a 15 napos válaszadási határidő lejártát követő 30 napon belül lehetett volna benyújtani. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a bírósági döntések sértik a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot és a jogorvoslathoz való jogot. Álláspontja szerint az Infotv. 31. § (3) bekezdésében foglalt keresetindítási határidő megszorító, önkényes értelmezésével a bíróságok alaptörvény-ellenesen szűkítették a közérdekű adatok megismerésének érvényesítési kereteit..
.
Indítványozó:
    Merényi Miklós
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 69.P.21.050/2020/2. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.611/2020/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_211_0_2021_indítvány.anonimizalt.pdfIV_211_0_2021_indítvány.anonimizalt.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.