Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00622/2019
Első irat érkezett: 04/04/2019
.
Az ügy tárgya: A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.050/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/05/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Keszthelyi Járásbíróság 6.Gp.20.180/2018/10. számú ítélete és a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.050/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - és a perbeli I. r. alperes között ingatlan adásvételi szerződés jött létre. Az indítványozó tulajdonjogát a földhivatal bejegyezte. Az I. r. alperes tartozásának behajtása a II. r. alperes felé a végrehajtó előtt folyamatban van. Az indítványozó végrehajtás korlátozása iránti pert terjesztett elő, amelyben kérte, hogy a bíróság a folyamatban lévő végrehajtási eljárást meghatározott összegre korlátozza. A bíróság a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a jogállamiság elve, a tulajdonhoz való joga és a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel az eljáró bíróságok az alkalmazandó jogszabályi rendelkezés célját a Ptk. és az Inytv. egyértelmű szabályozására hivatkozva figyelmen kívül hagyták, ezáltal a bírói döntés önkényessé vált, valamint azzal, hogy az új tulajdonos a közhiteles nyilvántartásból nem képes tudomást szerezni a teljes teherről sérült a tulajdonhoz és az otthon nyugalmához való jog is..
.
Támadott jogi aktus:
  Keszthelyi Járásbíróság 6.Gp.20.180/2018/10. számú ítélete
  Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.050/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_622_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_622_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_622_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_622_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .