Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01792/2020
Első irat érkezett: 10/20/2020
.
Az ügy tárgya: A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 1.§ (3) bekezdése valamint 3. § (1) bekezdésének cd) pontja és a Kúria Gfv.VII.30.161/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámoló intézkedésével szemben, QUAESTOR)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 1. § (3) bekezdése valamint 3. § (1) bekezdésének cd) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a Fővárosi Törvényszék 31.Fpkh.156/2019/10. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkhf.44.485/2019/2. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.161/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és a jogerős döntés megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó gazdasági társaság engedményezéssel pénzkövetelést szerzett. A követelést a felszámolási eljárásban 40 napos határidőben benyújtotta hitelezői igényként. A felszámoló levelében arról tájékoztatta az indítványozót, hogy a hitelezői igénye teljesítését egy részvénytársaság teljesítésátvállalással átvállalta, így az indítványozót törölte a hitelezők közül. Az indítványozó a Cstv. 51. § (1) bekezdésére hivatkozással kifogást terjesztett elő a felszámoló jogszabálysértő intézkedése miatt. A Fővárosi Törvényszék a kifogást elutasította, arra hivatkozva, hogy a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést az indítványozó köteles elfogadni, és a teljesítéssel a követelése megszűnt, tehát a felszámoló jogszerűen törölte a hitelezők sorából. A fellebbezés folytán eljárt Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, az indokolással egyetértett, így azt nem ismételte meg. A Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúriának a Cstv. sérelmezett rendelkezése vonatkozásában azon jogértelmezése, amely szerint a törvény célja maradéktalanul teljesül, ha a hitelező követelése kielégítést nyer alapjogsértő, hiszen a hitelezői minőség elvesztésével a hitelező nem tud a felszámolási folyamatban végig részt venni, azaz a közbenső mérleggel kapcsolatban benyújtott kifogással kapcsolatos eljárásból kizárják. A felszámoló a teljesítés átvállalást tartalmazó szerződés megkötésével az indítványozót a bírósághoz fordulás jogától megfosztotta. Az ügyben eljárt bíróságok az indítványozó kérelmét téves ténybeli alapokon bírálták el, a bírósági úttól megfosztották, ezzel megsértve az Alaptörvény XXVIII. cikkében és az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljárás elvét. Az indítványozó véleménye szerint a fenti körülmények rámutatnak arra, hogy a jogszabályi rendelkezés és a bírósági döntések nemzetközi szerződésben garantált jogokkal ellentétesek. .
.
Indítványozó:
  P&P Gazdasági Tanácsadó Kft
Támadott jogi aktus:
  a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 1.§ (3) bekezdése valamint 3. § (1) bekezdésének cd) pontja
  A Fővárosi Törvényszék 31.Fpkh.156/2019/10. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkhf.44.485/2019/2. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.161/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1792_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_1792_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .