Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01131/2020
Első irat érkezett: 06/29/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.55/2019/84. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (BUDA-CASH ügy, sikkasztás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.55/2019/84. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 15.B.501/2016/317. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - V. rendű elítélt - zártkörűen működő részvénytársaság igazgatótanácsi tagja volt. A részvénytársaság az 1998. évtől kezdődően az ügyfelek tudta és hozzájárulása nélkül rendelkezett az értékpapírjaikkal, illetve pénzükkel. A Fővárosi Főügyészség 2016. március 29-én emelt vádat az indítványozó ellen. Az elsőfokú bíróság ítéletében az indítványozót bűnösnek mondta ki folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett sikkasztás bűntettében, és letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a kiszabott szabadságvesztés büntetést enyhítette, egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
Az indítványozó álláspontja szerint az első- és másodfokú ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó tisztességes bírósági eljárás alkotmányos követelményének egyik részjogosítványát, a törvényes bíróhoz való jogot. Az elsőfokú bíróság ugyanis egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban járt el az elsőfokú eljárás teljes egésze során, mindazok ellenére, hogy az eljárás alapjául szolgáló cselekményt helyesen gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekményként kellett volna minősíteni, ezáltal pedig a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 13. § (3) bekezdése szerint három hivatásos bíróból álló tanácsnak kellett volna eljárnia. Ezen felül a 2018. július 1. napjával hatályba lépő Be. 868. (3) bekezdése alapján, ha a bíróság a korábbi jogszabály alapján a törvény erejénél fogva járt el egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban, és e törvény alapján egyesbíró jár el, e törvény hatálybalépése után a továbbiakban egyesbíróként jár el. Rögzítendő azonban, hogy a bíróság a Be. hatályba lépését követően is egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban járt el. A Be. 608. § (1) bekezdés a) pontja alapján a tárgyi eljárási hiba abszolút hatályon kívül helyezési ok. A bírói tanács összetétele nem csak egy egyszerű eljárási hiba, hanem az ügy érdemére kiható alapjogsérelem.
Az indítványozó előadása szerint továbbá első- és másodfokú ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdése által alkotmányos elv rangjára emelt "nullum crimen sine lege" elvét, illetve az Alaptörvénynek a jogállamiság klauzuláját tartalmazó B) cikk (1) bekezdését azzal, hogy az indítványozó vonatkozásában a bíróság nem tudott tényállásszerű magatartást beazonosítani, csak az igazgatótanácsi tagságának kezdetét, és ebből a vélelemből kiindulva levonta, hogy az igazgatótanács tagja automatikusan tudomással bír a Zrt. valamennyi gazdasági és stratégiai részletkérdéséről, így bűnösségét megállapította bűnsegédként. Az indítványozó véleménye szerint tényállásszerű magatartást nem tanúsított, így büntetőjogi felelősségének megállapításának sem lett volna helye. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.55/2019/84. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 15.B.501/2016/317. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1131_2_2020_Indegys.anonim (2).pdfIV_1131_2_2020_Indegys.anonim (2).pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .