Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01736/2020
Első irat érkezett: 10/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 1.Beüf.10.600//2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 1.Beüf.10.600//2020/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását - a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.5723/2020/2. számú és 31.Bpkf.5723/2020/10. számú végzéseire is kiterjedően -, és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó elítéltet a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja feltételes szabadságra bocsátotta. Az ügyész fellebbezése nyomán eljáró Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság az ügyész fellebbezésének helyt adva az indítványozó feltételes szabadságra bocsátását mellőzte. A Fővárosi Törvényszék végzésével szemben az indítványozó - idő közben megbízott - védője fellebbezést terjesztett elő, azt azonban a Fővárosi Törvényszék - mint törvényben kizártat - elutasította. A végzés ellen a védő fellebbezéssel élt, a Fővárosi Ítélőtábla azonban 1.Beüf.10.600//2020/5. számú végzésében a Fővárosi Törvényszék fellebbezést elutasító végzését helybenhagyta arra hivatkozva, hogy az nem a jogosulttól származik, hiszen a védő meghatalmazása később keletkezett, mint az eljárást lezáró jogerős döntés, a védő tehát az eljárásban nem vett részt, így fellebbezés előterjesztésére sem jogosult.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során több ponton is sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, többek között az elsőfokú bíróság nem küldte meg részére az ügyészi fellebbezést, és a másodfokú eljárást is a tudta nélkül folytatták le. Hivatkozik továbbá arra is, hogy az ítélőtábla döntésének megfelelő eljárás követése esetén a terhelt rendkívüli perorvoslati eljárásokban teljes egészében eleshetne a védelemtől..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Ítélőtábla 1.Beüf.10.600//2020/5. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.5723/2020/2. számú és 31.Bpkf.5723/2020/10. számú végzései
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1736_6_2020_indkieg_anonim.pdfIV_1736_6_2020_indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.