Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00618/2021
Első irat érkezett: 03/17/2021
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)-(4) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/13/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)-(4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Korm. rendelet sérelmezett szakaszai a közérdekű adatigénylés teljesítésére vonatkozó, az Infotv-ben meghatározott határidőket módosítja a koronavírus-járványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet idejére. A sérelmezett rendelkezés értelmében az adatkezelőnek elegendő valószínűsítenie, hogy az adatok kiadása veszélyeztetné a veszélyhelyzeti feladatai ellátását.
Az indítványozó álláspontja szerint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog alaptörvény-ellenes korlátozását jelenti, hogy a Korm. rendelet az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt úgy emeli fel 45 napra (ami további 45 nappal meghosszabbítható), hogy eközben az információszabadság területén ismeretlen jogi kategóriát (valószínűsítés) használ. Az indítványozó szerint egy körülmény valószínűsítésének megkövetelése visszaélésszerű joggyakorlást tesz lehetővé. Az indítványozó álláspontja szerint az alapjog szükségtelen korlátozását jelenti, hogy a Korm. rendelet az adatkezelő számára nem ír elő indokolási kötelezettséget, továbbá az adatkezelő határidők tekintetében nyújtott tájékoztatása a bíróság előtt nem érvényesíthető, tehát a határidő-hosszabbításból fakadó jogsérelem orvoslására nincs lehetőség..
.
Támadott jogi aktus:
    521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről 1. § (3)-(4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_618_0_2021_indítvány.anonimizalt.pdfIV_618_0_2021_indítvány.anonimizalt.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.