Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00482/2020
Első irat érkezett: 02/25/2020
.
Az ügy tárgya: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 4. §, a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése és a Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.616/2019/3/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási eljárás befejezéséhez kapcsolódó díjigény)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. § alapján - a Körmendi Járásbíróság 1802-21.Kr.Vh.112/2019/5. számú végzése, a Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.616/2019/3/I. számú végzése és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 4. §, a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó önálló bírósági végrehajtó, aki egy végrehajtási ügyet átvett egy másik önálló bírósági végrehajtótól. A végrehajtást kérő az adóhatóság volt, amely végrehajtási kifogást terjesztett elő az indítványozó díjjegyzékével szemben. Az intézkedést az elsőfokú bíróság megsemmisítette, és kötelezte az indítványozót, hogy munkadíja 20 %-ának megfelelő összeget fizessen be a végrehajtói letéti számlára, amely a végrehajtás során befolyt összeget növeli. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a járásbíróság illetékességgel nem rendelkezett a végrehajtási kifogás elbírálására, amelyre az indítványozó fellebbezésében is hivatkozott, azonban azt a másodfokú bíróság érdemben nem bírálta el, a másodfokú döntés indokolásában erről a bíróság nem foglalt állást. A döntés következtében továbbá az indítványozó végrehajtási eljárással felmerült költségeit sem az adós, sem pedig a végrehajtó nem fizette meg, így sérült a tulajdonhoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 4. §
  35/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról 1. § (5) bekezdés

  Körmendi Járásbíróság 1802-21.Kr.Vh.112/2019/5. számú végzése
  Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.616/2019/3/I. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_482_0_2020_indítvány_anonimizált.pdfIV_482_0_2020_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .