Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01968/2020
Első irat érkezett: 11/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 2.Pf.20.082/2020/46. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Törvényszék 2.Pf.20.082/2020/46. számú ítélete és a Győri Járásbíróság P.21.897/2018/119. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó és korábbi házastársa között több peres eljárás volt folyamatban a házasság felbontása és a szülői felügyeleti jog gyakorlásának szabályozása érdekében. Az indítványozó által sérelmezett - jogerős döntést eredményező - eljárásban a Győri Járásbíróság P.21.897/2018/119. számú ítéletében a házasságot felbontotta, és a szülői felügyeleti jog gyakorlására az indítványozó korábbi házastársát jogosította fel. A felek fellebbezései alapján másodfokú bíróságként eljáró Győri Törvényszék 2.Pf.20.082/2020/46. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét a releváns részek tekintetében helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok eljárásaik során megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a bíróságok - többek között - nem pártatlanul jártak el, számos, általa indítványozott bizonyítást indokolás nélkül nem folytattak le, a kapcsolattartás szabályainak az indítványozó házastársa általi megszegését nem értékelték a volt házastárs hátrányára..
.
Támadott jogi aktus:
    A Győri Törvényszék 2.Pf.20.082/2020/46. számú ítélete, a Győri Járásbíróság P.21.897/2018/119. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1968_4_2020_indkieg_anonim.pdfIV_1968_4_2020_indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.