Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01553/2019
Első irat érkezett: 09/26/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680071/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hangfelvétel mint bizonyítási eszköz)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680071/2019/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó munkaviszonyát azonnali hatállyal szüntette meg munkáltatója, a felmondás jogszerűségét az indítványozó bíróságon támadta meg. Keresetét elsőfokon elutasította a bíróság, a másodfokú bíróság azonban helyt adott keresetének. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és a Fővárosi Törvényszéket új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban a Fővárosi Törvényszék az indítványozó keresetét elutasította, arra hivatkozva, hogy a perben bemutatott hangfelvételek időpontját, hitelességét az indítványozónak kellett bizonyítania, aminek egyetlen módja a szakértői bizonyítás. Tekintettel arra, hogy az indítványozó szakértő kirendelését nem indítványozta, a hangfelvételek hitelességét nem tudta bizonyítani, így a bíróság azokat nem vette figyelembe, ami az indítványozó pervesztességét okozta, mivel más bizonyíték a munkáltató rosszhiszemű magatartására nézve nem állt rendelkezésére.
Az indítványozó álláspontja szerint az a tény, hogy a bíróság nem oktatta ki előzetesen és megfelelően az indítványozót a bizonyítási teherről, noha erre lehetőség lett volna, és az indítványozó csak az ítéletből értesült arról, hogy igazát csak és kizárólag szakértő kirendelésével bizonyíthatta volna, sérti a fegyveregyenlőség elvét, amely a tisztességes eljáráshoz való jog része..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680071/2019/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1553_0_2019_inditvány_anonim.pdfIV_1553_0_2019_inditvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1553_3_2019_anonim.pdfIV_1553_3_2019_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.