Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01287/2020
Első irat érkezett: 07/24/2020
.
Az ügy tárgya: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 132/D. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus árverés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 132/D. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó elektronikus árverésen az árverési előleg megfizteése után kívánt részt venni. Az online árverési rendszerbe az árverés utolsó 45 percében nem lehetett belépni, az indítványozó ezidőben érvényes licitet nem tudott tenni, a hibáról az indítványozó telefonon értesítette a végrehajtó irodát és a Magyar Bírósági Végrehajtó Kart, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy terjesszen elő végrehajtási kifogást.
A Vht. 132/D. § (1) bekezdése szerint nem tekinthető közzétettnek az árverés, ha az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása a közzétételi időtartam 10%-át meghaladó időtartamban nem nem volt elérhető a felhasználók számára.
A bíróság - a Vht. 132/D. § (1) bekezdésére tekintettel - elutasította az indítványozó végrehajtási kifogását, mivel az árverési rendszer rendelkezésre állása 94,40 % volt az online szakasz idején.
Az indítványozó szerint a Vht. 132/D. § (1) bekezdése sérti a jogorvoslathoz való jogot és a tulajdonhoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 132/D. § (1) bekezdés
  1413-18.Vh.124/2020/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1287_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_1287_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .