Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00078/2021
Első irat érkezett: 01/18/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.199/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.27.540/2017/93. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.199/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - kérte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 58. § (3a) bekezdéséből a "szak" megnevezés, mint Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályi rendelkezés megsemmisítését.
Az indítványozó kérelmet terjesztett elő két kiskorú gyermeke kötelező védőoltások alóli mentesítése iránt. Kérelméhez csatolta a gyermekek gasztroenterológus szakorvosának szakvéleményét, valamit egy belgyógyász orvos szakvéleményét. A mentesítési eljárás során a hatóság megkereste az Országos Epidemiológia Központ OKNE (Oltást Követő Nemkívánatos Események) Bizottságot, aki több alkalommal is megerősítette, hogy egyik gyermeknél sem diagnosztizáltak olyan betegséget, amely a miatt kötelező védőoltások ellenjavalltak lennének. A mentesítést ezért az elsőfokú hatóság nem adta meg. A másodfokú eljárás során a hatóság beszerezte, a gyermekek házi gyermekorvosainak és kezelőorvosainak nyilatkozatait, igazságügyi orvosszakértőt rendelt ki és arra a következtetésre jutott, hogy összességében a védőoltás elmaradásának magasabb a népegészségügyi, járványügyi kockázata mind a gyermekek, mind a társadalom szempontjából, mint az oltásnak; az indítványozó orvosszakértői vélemény kiegészítésére, más szakértő kirendelés iránti bizonyítási indítványait elutasítva az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó kereset nyújtott be a jogerős határozat ellen, a bíróság a kereset elutasította, felülvizsgálati eljárásban a Kúria a bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria ítélete az Alaptörvénybe ütközik, mivel az indítványozó gyermekének a védőoltások alóli mentesítésének feltételeit a szakorvosi szakvélemények ellenére nem állapította meg. Ezzel összefüggésben az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdés, a II. cikk, a XVI. cikk (1) bekezdés, a XX. cikk (1) bekezdés, és a XXIV. cikk megsértésére hivatkozik. A tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét okozza különösen, hogy a bíróságok bizonyítási indítványainak nem adtak helyt annak ellenére, hogy az Eütv. 58. § (3a) bekezdése alapján a mentesítési feltételek fennállása körében az indítványozón van a bizonyítási teher..
.
Támadott jogi aktus:
    az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 58. § (3a) bekezdés
    a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.27.540/2017/93. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.199/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
II. cikk
XVI. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_78_2_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_78_2_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.