Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01476/2020
Első irat érkezett: 09/03/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.425/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/29/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.425/2019/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és - a Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkhf.43.993/2019/2. számú végzésére és a Fővárosi Törvényszék 78.Fpkh.34/2019/20. számú végzésére kiterjedő hatállyal történő - megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók kifogást nyújtottak be a II. rendű indítványozó elleni felszámolási eljárásban a felszámoló intézkedése ellen, valamint a felszámoló felmentése iránt. A kifogást az elsőfokú bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A bíróság a végzés indokolásában utalt arra, hogy a felek a kifogást a régi Pp. 132. § (1) bekezdése alkalmazásával - vagyis a korábbi beadás joghatásai fennmaradásával - újból előterjeszthetik.
Fenti tájékoztatás alapján eljárva az indítványozók a végzés ellen nem nyújtottak be fellebbezést, hanem a kifogást 30 napon belül újból előterjesztették.
A Fővárosi Törvényszék 78.Fpkh.34/2019/20. számú végzésével a kifogást elutasította arra hivatkozással, hogy ugyanazon felek között, ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt eljárás van folyamatban.
A végzés ellen az indítványozók fellebbezést nyújtottak be, a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 111.Fpkhf.43.993/2019/2. számú végzésével azonban az elsőfokú végzést helybenhagyta.
A Kúrai mint felülvizsgálati bíróság Gfv.VII.30.425/2019/5. számú végzésében a jogerős végzést hatályában fenntartotta és megállapította, hogy az indítványozók a kifogás benyújtásával elkéstek.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria végzése sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert esetükben nem érvényesült a hatékony bírói jogvédelemhez való jog, ugyanis a Kúria megfosztotta őket attól, hogy a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását követően a joghatások fenntartásával ismételten előterjesszék a kifogást.
     .
.
Indítványozó:
  Kaminszki Zoltán
  Material Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "fa"
Támadott jogi aktus:
  Kúria Gfv.VII.30.425/2019/5. számú végzése
  Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkhf.43.993/2019/2. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 78.Fpkh.34/2019/20. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1476_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1476_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .