Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00704/2020
Első irat érkezett: 04/15/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.077/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (Magyar Állam kártértítési felelőssége; jogalkotással okozott kár; pénznyerő automaták üzemeltetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.21.077/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó jogelődei - pénznyerő automaták üzemeltetésével foglalkozó gazdasági szervezetek - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény (Módtv.) hatálybalépését követően azonnali hatállyal kénytelenek voltak beszüntetni addig jogszerűen és kizárólagosan folytatott tevékenységüket. A Módtv. miatt őket ért károk megtérítése iránti igényüket az indítványozóra engedményezték, aki a Magyar Állammal szemben jogalkotással okozott kár megtérítése iránt terjesztett elő keresetet. Az indítványozó keresetében az EUMSZ 56. cikke megsértése miatti tagállami kárfelelősség jogcímén, másrészt a emberi jogi és alkotmányos alapon, a tulajdonhoz való jog megsértése jogcímén kívánta igényét érvényesíteni. A keresetet az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A két jogcím közül a Kúria csak az európai jog megsértésére alapított jogcímet vizsgálta, az emberi jogi és alkotmányjogi jogcím kapcsán az érdemi állásfoglalást megtagadta. A bíróságok megállapították, hogy a Magyar Állam kártérítési felelőssége a Módtv. miatt nem áll fenn.
Az indítványozó álláspontja szerint alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, hogy a gazdasági szereplők a jogalkotással őket ért kárukat jogosultak-e közvetlenül a Magyar Állammal szemben érvényesíteni, a tulajdonhoz való alkotmányos és emberi jogra hivatkozással. Nézete szerint az a körülmény, hogy a polgári perben eljáró bíróságok megtagadták a tulajdonhoz való emberi és alkotmányos joga - illetve a jog megsértéséből eredő kompenzációs igényének - érvényesítését, a tisztességes eljáráshoz és a tulajdonhoz való alapjoga sérelmét okozza..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.III.21.077/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_704_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_704_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.06.22 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_704_2020.pdfSz_IV_704_2020.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .