Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00902/2020
Első irat érkezett: 05/25/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.1143/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (életfogytig tartó szabadságvesztés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 9.B.420/2016/52. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.504/2017/22. számú ítélete és a Kúria Bfv.II.1143/2019/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval - mint többszörös visszaesővel - szemben halmazati büntetést szabott ki az elsőfokú bíróság. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta az elkövetés minősítése tekintetében, valamint megállapította, hogy az indítványozó erőszakos többszörös visszaeső. Büntetését életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította, amelyből legkorábban 25 év kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. A Kúria az első- és másodfokú ítéleteket helybenhagyta, és megállapította azt is, hogy nem sérültek a büntetőeljárás szabályai azzal, hogy a másodfokon eljáró bíróság tanácsának tagjai az eljárás korábbi szakaszában, az előzetes letartóztatás felülvizsgálata során már eljártak.
Az indítványozó álláspontja szerint az erőszakos többszörös visszaesővel szemben az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása nem felel meg az alkotmányos büntetőjogtól elvárható arányosság követelményének, az eljárásban a bíróságnak nem volt lehetősége arra, hogy a súlyosító és enyhítő körülmények figyelembevételével, az elkövetett cselekmények tényleges tárgyi súlyához igazodó halmazati büntetést szabjon ki. Nézete szerint a büntetőjognak a visszaesőkre vonatkozó súlyosabb elbírálást eredményező, a visszaható hatály tilalmába ütköző változtatása alaptörvény-ellenes. Sérelmezi végül, hogy bizonyítási indítványait a bíróság mellőzte, és nem folytatott le teljeskörű bizonyítást, valamint hogy az ügyben eljáró bírók a kényszerintézkedés felülvizsgálata során korábban már eljártak. Mindez sérti a jogbiztonság és a szabadságtól való megfosztás tilalmának alkotmányos követelményét, a tisztességes eljáráshoz, az ártatlanság vélelméhez és a védelemhez való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Debreceni Törvényszék 9.B.420/2016/52. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.504/2017/22. számú ítélete és a Kúria Bfv.II.1143/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_902_6_2020_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_902_6_2020_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .