Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00597/2019
Első irat érkezett: 04/01/2019
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése és polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M.33/2018/11/II. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy jogi képviselője útján keresetlevelet nyújtott be, amelyben jogi képviselője kérte a tárgyalás esetleges távollétében való megtartását. A bíróság az idéző végzésben tájékoztatta az indítványozót, hogy a fél köteles gondoskodni arról, hogy a perfelvételi tárgyaláson személyesen vagy jogi képviselője útján nyilatkozatot tudjon tenni. Az indítványozó a tárgyaláson személyesen megjelent, ennek ellenére a bíróság a Pp. 227. § (3) bekezdésére alapozva megszüntette az eljárást, arra hivatkozva, hogy az indítványozó jogi képviselője az első tárgyalást elmulasztotta. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel a bíróság téves tájékoztatást nyújtott, nem hívta fel az indítványozó figyelmét arra, hogy a jogi képviselő részvétele nem mellőzhető a perfelvételi tárgyaláson..
.
Indítványozó:
  Zsivin László
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése
  Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése
  Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M.33/2018/11/II. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_597_2_2019_indkieg. anonim.pdfIV_597_2_2019_indkieg. anonim.pdfIV_597_0_2019_indítvány. anonim.pdfIV_597_0_2019_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .