Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00091/2020
Első irat érkezett: 01/17/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.739/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.32.335/2017/15. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.VI.37.739/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonjogát egy szerződés érvénytelensége tárgyában lefolytatott bírósági eljárást követően a kormányhivatal megszüntette. A határozat ellen az indítványozó fellebbezést terjesztett elő, a kormányhivatal másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó bírósághoz fordult, keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a Kúria a bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint tulajdonjoga törlésére a szerződés érvénytelensége tárgyában hozott kúriai határozattal nem kerülhetett volna sor, ezért a bíróságnak a törlés iránti megkeresése a földhivatalhoz jogellenes. A jogerős bírósági határozat tartalmával ellentétes megkeresés nem felel meg a jogszabályoknak, az így lefolytatott törlési eljárás tárgyában hozott döntések pedig az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogát sértik. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.32.335/2017/15. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.VI.37.739/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_91_2_2020_indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_91_2_2020_indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .