Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00337/2021
Első irat érkezett: 02/12/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 10.K.705.980/2020/10. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.966/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - elsődlegesen a Fővárosi Törvényszék 10.K.705.980/2020/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, másodlagosan a Kúria Kfv.III.37.966/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadása szerint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság alperes elutasította a családi együttélés biztosítása céljából benyújtott tartózkodási engedély kiadása iránt előterjesztett kérelmét, egyidejűleg az Európai Unió tagállamainak területéről India területére kiutasította. Az alperes ellen indított keresetét az elsőfokú bíróság elutasította. Az indítványozó a Kúriához fordult felülvizsgálati kérelemmel, mely végzésével a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga, ugyanis az ítélethozatali eljárás során valamennyi vonatkozó ténykérdés teljeskörű tisztázása elmaradt, minkét fél által előadott tényelőadás, valamint az igazoló okiratok tartalmának vizsgálata nélkül, a vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazhatóságának vizsgálata hiányában az ítéleti döntés megalapozottsága nem megállapítható. Sérült továbbá az indítványozónak és gyermekének a teljes családban éléshez való alapjoga, figyelemmel arra, hogy a kiskorú magyar állampolgár gyermeke jogainak vizsgálata nem történt meg a köz jogainak ütköztetésével, a szükségességi-arányossági teszt alkalmazása elmaradt. Továbbá az Alaptörvény azon alapvetése, mely szerint a jogszabályok minden jogalanyra nézve kötelezőek, nem érvényesült sem a közigazgatási, sem a bírósági eljárás során. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.III.37.966/2020/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 10.K.705.980/2020/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
L) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_337_2_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_337_2_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_337_0_2021_inditvany.anonim.pdfIV_337_0_2021_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.