Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01202/2018
Első irat érkezett: 07/24/2018
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 18.Bf.159/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/25/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Debreceni Törvényszék 18.Bf.159/2018/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését és a másodfokú bíróság új eljárás lefolytatására kötelezését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Indítványozót ittas járművezetés vétségében bűnösnek találta az első fokon eljárt Debreceni Járásbíróság, ezért 4 hónap szabadságvesztére és végleges hatályú járművezetéstől eltiltásra ítélte.
A vádlott fellebbezése folytán másodfokon eljárt Debreceni Törvényszék végzésével az elsőfokú ítéletet helyben hagyta és a tárgyalásra való utalást mellőzte.
Az indítványozó azt sérelmezi, hogy a büntető ügyében az elsőfokú bíróság nem küldte meg időben a védő ügyvédek személyében történt változást igazoló dokumentációt a másodfokú bíróságnak, így a másodfokú bírósági eljárás során a védő ügyvéd személye körüli tisztázatlanság hátrányosan befolyásolta az indítványozó megítélését. Álláspontja szerint emiatt nem kerülhetett sor a nyilvános tárgyalásra és az új védő ügyvéd beadványait sem vették figyelembe. Mindezek ellen pedig a jogorvoslati lehetőséggel sem élhetett.
Az indítványozó álláspontja szerint, a bíróságok hibájából történt nyilvános ülés mellőzésével az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésben foglalt, tisztességes és nyilvános bírósági eljáráson történő elbíráláshoz való joga sérült..
.
Indítványozó:
  Papp Zsolt
Támadott jogi aktus:
  A Debreceni Törvényszék 18.Bf.159/2018/6. számú végzése, Debreceni Járásbíróság 60.B.216/2016/52-I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1202_4_2018_ind_kieg.anonim.pdfIV_1202_4_2018_ind_kieg.anonim.pdfIV_1202_0_2018_inditvany.anonim.pdfIV_1202_0_2018_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .