Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01675/2016
Első irat érkezett: 10/04/2016
.
Az ügy tárgya: A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége jogkövetkezményeinek érvényesítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/13/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény (Törvény) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók, a perbeli termőföldek tulajdonostársai, a bírósági eljárás felperesei, 13 ingatlanjukat kettő adásvételi szerződéssel (a sérelmezett törvény hatálybalépését megelőzően) eladták a per I. rendű alperesének. Tekintettel arra, hogy az indítványozók szerint az I. rendű alperesnek ténylegesen nem volt valós tulajdonszerzési szándéka a tárgybeli ingatlanok felett, azokat a szerződéskötések idején hatályban lévő, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. § (1) bekezdését és 7. § (1) bekezdését kijátszva egy, a szerződéskötéskor is jelen lévő külföldi állampolgár kívánta megszerezni - aki az ingatlanokra később jelzálogjogot alapító szerződéseket is kötött -, az indítványozók bírósági úton kérték az adásvételi szerződések érvénytelenségének kimondását és a szerződéskötés előtti helyzet visszaállítását. Az elsőfokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék az indítványozók Alkotmánybírósági eljárását kezdeményező indítványát elutasította, a pert pedig megszüntette a Törvény 2 .§ (1) bekezdése alapján, miszerint a jogügylet semmisségéből eredő követelés bírósági úton nem érvényesíthető. A másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint a Törvény, de különösen annak 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)-(2) bekezdése és 5. § (1) bekezdése révén sérül a bírósághoz fordulás joga és az önrendelkezési jog. Nézetük szerint súlyosan alaptörvény-ellenes, hogy a Törvény a bírósági jogérvényesítés lehetőségét teljes egészében elvonja a felektől, ráadásul visszaható hatállyal, ezt semmilyen egyéb alapjog vagy kényszerítő állami érdek nem indokolja. Álláspontjuk szerint a 30 napos határidő a szóban forgó jogviszonyok rendezésére rendkívül rövid, a feltétel teljesíthetetlen, ez pedig a tisztességes eljáráshoz való jog sérelméhez vezet. Sérül továbbá az önrendelkezési jog is azáltal, hogy a hasonló jogügyletekben szereplő felek nem élhetnek azon alkotmányos jogukkal, hogy eldöntsék, jogvitájukat bíróság elé viszik-e vagy sem. Végül sérelmezik a Törvény állam javára marasztalást előíró rendelkezését, ez nézetük szerint büntetés, amelynek nincs helye a polgári jogban. A tulajdonjog állam javára történő megítélése mellett a Törvény a vételár sorsáról egyáltalán nem rendelkezik, ami sérti a jogbiztonság követelményét.
Az indítványozók hivatkoznak még a Törvény nemzetközi szerződésbe és uniós jogba ütközésére is..
.
Támadott jogi aktus:
  a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1675_6_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_1675_6_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_1675_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_1675_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.06.13 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .