Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00728/2021
Első irat érkezett: 03/30/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.666/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér megfizetése; késedelmes teljesítés; önkormányzat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 18.G.44.323/2016/59. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.668/2019/7/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.V.20.666/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat késedelmi kötbér megfizetése iránti keresetet nyújtott be a bíróságon az Európai Unió támogatásával finanszírozott fejlesztés megvalósítása céljából szerződött konzorcium két tagjával szemben. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a perben becsatolt iratokból és a tanúvallomásokból egyértelműen megállapítható, hogy az ún. primer oldali vezetékszakasz a perbeli vállalkozási szerződés részét képezte. Ezzel szemben a bíróságok iratellenes következtetések alapján hoztak okirati bizonyítékokkal ellentétes, okszerűtlen döntéseket, továbbá a Kúria a döntése indokait nem mutatta be kellő részletességgel. Mindez a tisztességes eljáráshoz való alapjoga és a nullum crimen sine lege alkotmányos követelménye sérelmét okozza..
.
Indítványozó:
    Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 18.G.44.323/2016/59. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.668/2019/7/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.V.20.666/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_728_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_728_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.15 15:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_728_2021.pdfSz_IV_728_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.20.666/2020/6 of the Curia (penalty payment; performance in default; local government)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.