Hungarian
Ügyszám:
.
II/02115/2020
Első irat érkezett: 12/23/2020
.
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 46. § (2) bekezdése, valamint a 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 2. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (egészségügyi szolgáltatás igénybevétele érvényes TAJ szám vagy egyéb, jogszabályban meghatározott jogosultság hiányában; térítési díj összege)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az országgyűlési képviselők egynegyede - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja és az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - előterjesztett utólagos normakontroll iránti indítványban a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 46. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és a kihirdetésre visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezések alapján az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy TAJ számát - a fizetési kötelezettsége nem teljesítése esetén, ha az ebből keletkező hátralék meghaladja a járulék havi összegének hatszorosát - a biztosítási szerv - az adóhatóság eljárását követően - érvényteleníti; az elmaradt járulék utólagos befizetése ugyanakkor nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényesítését. Érvényes TAJ szám hiányában az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe; a térítési díj sürgősségi ellátás esetén hétszázötvenezer forint is lehet. A korábbi szabályozás alapján a tartozás utólagos megfizetésével a jogviszonyt a biztosítási szerv visszamenőlegesen rendezte, így a térítési díj utólagos megfizetésére nem volt kötelezhető az ellátott személy.
Az indítványozók érvelése szerint a Tbj. rendelkezését módosító, a tartozás utólagos megfizetésre vonatkozó szabályozást társadalmi egyeztetés és hatástanulmány mellőzésével és kevesebb, mint 1 hónapos felkészülési idő biztosításával fogadta el a jogalkotó, amely sérti a jogbiztonság és jogállamiság követelményét. A sérelmezett rendelkezések továbbá legitim cél nélkül változtatják meg a sürgősségi ellátásért fizetendő díj összegét és változtatják meg drasztikusan a társadalombiztosítás szolidaritási és tulajdonosi elemei arányát, különösen a korábban akár több éven keresztül is biztosítást fizető személyekkel szemben. A megélhetési minimumot veszélyeztető, a kötelezett képességeit és lehetőségeit meghaladó térítési díj megfizetésére kötelezés sérti az emberi méltóságot, az egyenlő elbánás alkotmányos követelményét, a tulajdonhoz való jogot, valamint a szociális biztonsághoz való jogot..
.
Indítványozó:
    Dr. Vadai Ágnes
    Ander Balázs
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
O) cikk
I. cikk (1) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XIX. cikk (1) bekezdés
XIX. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_2115_0_2020_indítvány_anonim.pdfII_2115_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.