Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00797/2020
Első irat érkezett: 05/06/2020
.
Az ügy tárgya: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (szakképzés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 18. §-a, 40. §-a, 41. § (1) bekezdés c) pontja, 42. §-a, 43. §-ának (2) bekezdése, 124. §-a, 127. §-ának (4)-(5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását, és a hatálybalépés napjára - 2020. január 1-jére - visszamenőleges hatályú megsemmisítését kezdeményezték.
Az indítványozó pedagógusok előadták, hogy az Szkt. előkészítése és hatályba léptetése olyan módon valósult meg, amely kizárta annak lehetőségét, hogy az intézményekben foglalkoztatottak áttanulmányozzák, megismerjék és megértsék az új rendelkezéseket. Mindenkinek akit 2019. december 31-én a szakképzés rendszerében közalkalmazottként foglalkoztattak, átalakul a foglalkoztatási jogviszonya munkaviszonnyá. Ez érdeksérelemmel jár, hiszen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései védelmet biztosítottak minden érintettnek, arra való tekintettel, hogy kötött a jogviszony megszüntetésének lehetősége. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá kerülés bizonytalan foglalkoztatási helyzetet teremt. Továbbá megszűnnek a pedagógus munkakörök, nem használhatóak a továbbiakban a foglakozásra jellemző, a pedagógushivatást kifejező megnevezések, mint például a középiskolai tanár megnevezés. Nem szabályozott az oktató munkaidő-beosztása, nem ismert a többlettanítás és a díjazás rendje. Megszűnnek a pedagóguspótlékok. A nem pedagógus munkakörben való továbbfoglalkoztatás rendezetlen.
Az indítványozók álláspontja szerint a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, mert a rendelkezések hatálybaléptetése nem felel meg a jogszabály hatálybaléptetésével szemben támasztott követelménynek és a normavilágosság követelményének. A jogállamiságból és annak részét képező jogbiztonság követelményéből fakadó egyik fontos elv a kellő felkészülési idő biztosítása, amely nem volt biztosított. A sérelmezett rendelkezések az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltóságot sértik többek között azért, mert félbeszakítják a megkezdett pedagóguspályákat, kiemelik az érintetteket egy elismert társadalmi körből. Továbbá a XV. cikk szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköznek a jogszabályi rendelkezések mikor az Mt. hatálya alá sorolják fenntartótól függetlenül a korábban a szakképzés rendszerében közalkalmazottként foglalkoztatottakat..
.
Indítványozó:
    Magdáné Német Ildikó
    Palocsai Éva
Támadott jogi aktus:
    a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 18. §-a, 40. §-a, 41. § (1) bekezdés c) pontja, 42. §-a, 43. §-ának (2) bekezdése, 124. §-a, 127. §-ának (4)-(5) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_797_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_797_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_797_2_2020_amicusInnovMin.anonim.pdfIV_797_2_2020_amicusInnovMin.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.