Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00212/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.407/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jóhírnév megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.407/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri, a Fővárosi Törvényszék 28.P.20826/2020/2. számú ítéletére is kiterjedő hatállyal.
Az alkotmányjogi panasza tárgyát képező ügy előzményeként előadja, hogy bírói szolgálati jogviszonyának 2012-ben, jogszabályváltozásból következő nyugdíjazással történt megszüntetését megelőzően büntető ügyszakos bíróként és bírósági vezetőként is széleskörű szakmai ismertséget és elismertséget szerzett, az országos bírói igazgatásban betöltött szerepénél fogva az igazságszolgáltatási szervezeten belül közismert és köztiszteletben álló személy. Bírósági vezetőként a feladatkörébe tartozott a bíróság üzemeltetésében álló üdülő működtetése is. E feladatának ellátásával összefüggésben az indítványozó ellen szolgálati jogviszonya megszűnését követően büntetőeljárás indult az Országos Bírósági Hivatal feljelentésére hűtlen kezelés vétségének alapos gyanúja miatt, amelyről több sajtótermék is beszámolt. Az indítványozót a bíróság - háromfokú eljárás eredményeként - felmentette. A legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát a Kúria elutasította. Ezt követően az indítványozó polgári pert indított az Országos Bírósági Hivatal és a Legfőbb Ügyészség ellen becsülete és jóhírneve megsértése miatt. A keresetet a bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletekkel jogerősen elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a polgári perben hozott első- és másodfokú ítélet sérti az Alaptörvény II. cikkét, VI. cikk (1) bekezdését és XXVIII. cikk (1) bekezdését, mivel az eljáró bíróságok nem vették figyelembe azt a tényt, hogy az indítványozó felmentésére bűncselekmény hiányában került sor, és a büntetőeljárásnak már annak megindulásakor sem létezett valós alapja. A polgári perben eljáró bíróság ugyanakkor a büntetőeljárás törvényességére hivatkozva nem vizsgálta a nyilvánvaló alaptalanság tényét, ami pedig a polgári jogi felelősség alapját képezte volna..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 28.P.20826/2020/2. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.407/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_212_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_212_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.