Hungarian
Ügyszám:
.
III/01237/2020
Első irat érkezett: 07/16/2020
.
Az ügy tárgya: A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (3a) bekezdésének és 65. § (3b) bekezdésének utolsó mondata elleni bírói kezdeményezés (idegenrendészeti ügy)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/22/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, a folyamatban lévő per felfüggesztése mellett - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 62. § (3a) bekezdésének és 65. § (3b) bekezdésének utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését valamint általános és az adott perre vonatkozó alkalmazási tilalom elrendelését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az afgán állampolgárságú felperesek menekültkénti elismerés iránti kérelmet terjesztettek elő a röszkei tranzitzónában. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a menedékkérelmet annak elfogadhatatlanságára hivatkozva elutasította, hivatkozással arra, hogy Afganisztán vonatkozásában a visszaküldési tilalom nem áll fenn. A közigazgatási hatóság határozata ellen a felperesek által benyújtott keresetet a bíróság elutasította. Ezt követően az elsőfokú idegenrendészeti hatóság a Harmtv. 62. § (3a) bekezdése alapján a röszkei tranzitzónát jelölte ki a felperesek tartózkodási helyéül, azonban a felperesek kiadása Szerbia felé meghiúsult, ugyanis Szerbia nem fogadta vissza a felpereseket. A Harmtv. 65. § (3b) bekezdése alapján az idegenrendészeti hatóság a kiutasítást a felperesek származási országa, Afganisztán területére rendelte el végrehajtani. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott döntés ellen jogorvoslatnak, tehát bírósági felülvizsgálatnak nincsen helye.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a felperesek az I. rendű és II. rendű alperesek - idegenrendészeti főigazgatóságok ellen - keresetet terjesztettek elő a fent részletezett eljárások ellen. A bíróság álláspontja szerint a felperesek elhelyezésére a röszkei tranzitzónában jogellenesen, a Harmtv. 54. § (3) bekezdésével ellentétben fogvatartást/őrizetet elrendelő formális és indokolt döntés nélkül került sor, mely az indítványozók Alaptörvény által garantált személyes szabadságához való jogának megsértését valósítja meg. A Harmtv. 65. § (3b) bekezdése pedig alaptörvény-ellenesen zárja el az indítványozókat a jogorvoslathoz való joguktól..
.
Támadott jogi aktus:
    harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (3a) bekezdésének és 65. § (3b) bekezdésének utolsó mondata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
XIV. cikk (3) bekezdés
XIV. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1237_1_2020_Indkieg.anonim.pdfIII_1237_1_2020_Indkieg.anonim.pdfIII_1237_0_2020_inditvany.anonim.pdfIII_1237_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_1237_7_2020_IM_állásfogl.anonim.pdfIII_1237_7_2020_IM_állásfogl.anonim.pdfIII_1237_6_2020_BM_állásfog.anonim.pdfIII_1237_6_2020_BM_állásfog.anonim.pdfIII_1237_3_2020_amicus_Orsz.Idegenr.Főig.anonim..pdfIII_1237_3_2020_amicus_Orsz.Idegenr.Főig.anonim..pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.