Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00797/2017
Első irat érkezett: 03/22/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.130/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bizonyítás a felülvizsgálati eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/12/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.I.10.130/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó munkaviszonyát munkaadója 32 évnyi munkaviszony után azonnali hatályú felmondással szüntette meg lényeges, jelentős mértékű vétkes kötelezettségszegésre hivatkozva. A felmondás jogellenességének megállapítása iránt az indítványozó keresetet nyújtott be, annak az első- és másodfokon eljáró bíróság is helyt adott. Az elsőfokú bíróság döntését az indítványozó személyes meghallgatására, a felek által csatolt iratok tartalmára, és több tanú vallomására alapította, az indítványozó terhére rótt mulasztások valós okául az alperes is elfogadta a munkaadó vállalkozás teljes kiüresítését, a pénz- és eszközhiány tényét, amely a menedzsment feladatok ellátását ellehetetlenítette. A másodfokú bíróság szerint az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, következtetése helytálló, hiányosságot a bizonyítási eljárás kapcsán nem mutatott ki, arra egyébként az alperes sem hivatkozott fellebbezési kérelmében. A Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott ítélete a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, az indítványozó terhére a szakember és pénzügyi fedezet hiányának sikertelen bizonyítását rótta. Hatályon kívül helyezőt ítéletét a bizonyítás hiányára alapozta.
Az indítványozó szerint azáltal, hogy a Kúria kizárólag a felülvizsgálati eljárásban hiányolt olyan bizonyítást, amelynek kapcsán mind a bíróságok, mind a felek egyértelműen nem vetettek fel kérdéseket, az valónak fogadták el, és amely bizonyítási hiány indítványozó terhére értékelése miatt a korábbi ítéletekkel ellentétes ítélet született, a Kúria elvonta az indítványozó észrevételezési és védekezési jogát, kiüresítette a fegyveregyenlőség elvének garanciális követelményét, így az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogot sértő döntést hozott. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Mfv.I.10.130/2016/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_797_1_2017_indítvány_anonim.pdfIV_797_1_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .