Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00180/2018
Első irat érkezett: 01/31/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.137/2017/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. § (2) bekezdés "és a megsértett jogszabályhely" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tartalma)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/03/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 272. § (2) bekezdés "és a megsértett jogszabályhely" szövegrésze, valamint a Kúria Pfv.IV.21.137/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint felperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a személyiségi jog megsértése és kártérítés iránti perben hozott jogerős ítélet ellen. A felülvizsgálati kérelmet a Kúria a Pp. 272. § (2) bekezdés alapján elutasította, mivel nem jelölte meg pontosan a megsértett jogszabályhelyet.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti a 2012. évi CXVII. törvény által a Pp. 272. § (2) bekezdésébe beiktatott plusz feltétel, mely a jogszabályhely pontos megjelölését írja elő a felülvizsgálati kérelemben. Álláspontja szerint a Kúria a tisztességes eljáráshoz való jogát megsértette, mikor a sérelmezett jogszabályi rendelkezés téves értelmezése következtében hivatalból elutasította a felülvizsgálati kérelmét. Az indítványozó szerint ő a felülvizsgálati kérelemben pontosan megjelölte, miért kéri a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, ezért téves döntést hozott a Kúria. .
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. § (2) bekezdés "és a megsértett jogszabályhely" szövegrésze
  Kúria Pfv.IV.21.137/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_180_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_180_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_180_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_180_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .